Hoe het reilt en zeilt

Schooltijden

De schooltijden voor komend schooljaar zijn:

Maandag t/m donderdag : 8.30 – 14.15 uur
Vrijdag                                      : 8.30 – 12.30 uur

Verlof

De leerplichtwet geeft de mogelijkheid voor twee soorten verlof:

Extra vakantieverlof bij bijzondere omstandigheden (art. 11 lid f. van de leerplichtwet)
Verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 lid g. van de leerplichtwet)
De schooldirecteur is gebonden aan de wettelijke voorschriften voor het verlenen van het verlof. Vraag het verlof dus tijdig aan: minimaal 8 weken van tevoren i.v.m. de mogelijke bezwaartermijn. Het formulier kan opgehaald en ingeleverd worden bij de directeur.

Studiedagen en vakanties

In de agenda staan de studiedagen en vakanties.