Aanbod en openingstijden

Aanbod  
We werken met het programma DoenKids. Hieruit worden diverse activiteiten wekelijks aangeboden aan de kinderen van de BSO. 
De activiteiten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:  

  • creatief
  • spel
  • eten en drinken
  • sport en bewegen
  • ontdekken, techniek en proefjes
  • natuur
  • muziek
  • dans, drama en media

Openingstijden en vakanties 
Wij bieden buitenschoolse opvang (BSO) aan op maandag t/m donderdag. Op vrijdag zijn we gesloten, omdat er te weinig vraag naar is. Als er genoeg aanmeldingen zijn voor BSO op vrijdag, kunnen we deze dag ook open gaan.

Openingstijden tijdens schoolweken 
Voorschoolse opvang (VSO)  
maandag t/m vrijdag: 7:30  uur -  8:30 uur   
 
Naschoolse opvang (NSO) 
maandag t/m donderdag: 14:15 uur – 18:00 uur  
vrijdag: 12:30 uur – 16:15 uur 
  
Openingstijden tijdens vakantiedagen  
maandag t/m donderdag: 8:00 uur - 18:00 uur  
vrijdag: 8:00 – 16:00 uur 
 
Openingstijden tijdens studiedagen 
maandag t/m donderdag: 7:30 uur – 18:00 uur 
vrijdag: 7:30 uur – 16:15 uur