International Primary Curriculum (IPC)


Vanaf september 2022 mogen wij ons officieel een IPC-school noemen. 
IPC is een basisschoolcurriculum voor de zaakvakken en onderwijsconcept in één. Door hiervoor een tweejarige teamtraining te volgen zullen we onze visie op onderwijs vertalen naar beter leren. 
De kinderen ontwikkelen zich met IPC tot wereldburgers en hebben meer plezier in het leren. Ze worden bewuster van hun groei en weten waarom en hoe ze nieuwe dingen leren.

In de onderbouw werken we met IEYC dit is een voorloper van IPC. Aan de hand van thema’s motiveren we de kinderen om vanuit intrinsieke motivatie te leren. We maken de leeromgeving zo uitdagend mogelijk door het inrichten van leerpleinen. 

Het IPC-curriculum helpt ons om thematisch te werken door de hele school heen. Onze aanpak zorgt voor een uitdagende en motiverende leeromgeving waarin kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces en gestimuleerd worden om te leren en te groeien.