Ons onderwijs

Op OBS De Haarschool streven we naast een stevige basis op cognitief vlak naar een bredere basis voor iedereen. De eigen kennis en vaardigheden worden verdiept en verbreedt (verrijkt), met eigen mogelijkheden en interesses als leidraad waarbij leerlingen worden toegerust om bij te dragen aan een betere wereld: vrediger, gelukkiger, gezonder en duurzamer. 

Leerlingen worden voorbereid op hun plek in de maatschappij, als mens en als burger door te participeren in hierop gerichte projecten zoals bijvoorbeeld; herdenkingen, projecten rond duurzaamheid of minderheden in de samenleving. 

Dit kunnen we niet realiseren zonder samenwerking met iedereen in de directe omgeving van het kind. We zien ouders als partners: samen bouwen we aan een leerzame, duurzame en creatieve ontwikkeling. Tevens zien wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om die reden werken we samen met verschillende zorginstanties in onze omgeving. We zien onszelf als het centrale middelpunt in de wijk.