Zo bent u altijd op de hoogte

De vorderingen van uw kind

In onze school worden dagelijks de vorderingen van uw kind bijgehouden. Bij de kleuters gebeurt dit aan de hand van een observatiesysteem die niet alleen kijkt naar de cognitieve vaardigheden, maar ook naar het welbevinden, de werkhouding, de omgang met groepsgenoten, et cetera.

Vanaf groep 3 komen methode gebonden toetsen aan bod op het gebied van taal, lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen.

Twee keer per jaar toetsen we door middel van IEP lvs. IEP hanteren wij als evaluatiemiddel: Hebben wij, als school, voldoende aangeboden en zijn wij op de goede weg?

Al deze gegevens worden vastgelegd in ons leerlingenvolgsysteem. Vier keer per jaar is er de mogelijkheid om de vorderingen van uw kind te bespreken met de leerkracht. De eerste en de derde keer is dit op uitnodiging van de leerkracht. Bent u niet uitgenodigd en wilt u toch graag de leerkracht spreken? Neemt u dan gerust contact op met de leerkracht om een afspraak te maken. De tweede en de vierde keer worden alle ouders uitgenodigd voor een rapportgesprek (doorgaans februari en juni). Vanaf groep 5 worden ook de kinderen hiervoor uitgenodigd. Dit noemen wij ouder-/ kindgesprekken.

Klasbord als hulpmiddel voor communicatie tussen school en ouders

Wij communiceren op groeps en schoolniveau  middels de klasbord-app. Wij kunnen foto’s en bijzondere groepsmomenten delen met ouders en u zo betrekken in de wondere wereld van uw kind op school. We kunnen u als ouders snel en veilig met één-op-één berichten of door middel van een mededeling aan de groep of zelfs hele school bereiken. Het zoeken naar telefoonnummers, e-mailadressen is verleden tijd. Weg zijn de zorgen van verloren briefjes. Alles in Klasbord is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld.

Organiseren van een sportdag, schoolreisje, sponsorloop of gesprekken? Met Klasbord regelen wij als school moeiteloos de vrijwilligers, materialen of donateurs!