Je bent van harte welkom!

In samenwerking met ouders hebben wij een algemeen informatieboekje opgesteld. Hierin staat wat u als nieuwe ouder dient te weten voordat uw kind voor het eerst naar school gaat.

Aanmelden

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Hier kunt u het aanmeldingsformulier downloaden voor het aanmelden/inschrijven van uw kind(eren).

 

Oriëntatie

Op deze website en in onze Schoolgids vindt u informatie over de inrichting van ons onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op de Haarschool.
 

Kom kennismaken!

We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen in onze school! U kunt een afspraak maken met onze directeur, Ingrid Langeveld. U kunt dan met eigen ogen zien hoe de kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan, hoe fijn de sfeer op onze school is en hoe het gebouw, binnen én buiten, wordt benut.
 

Inschrijving

Door het aanmeldingsformulier in te vullen wordt de inschrijving in behandeling genomen, waarna u wordt uitgenodigd voor een aanvullend intakegesprek. Er is ook de mogelijkheid om voorafgaande aan het invullen van het aanmeldingsformulier een afspraak te maken.

Er zijn geen wachtlijsten maar het is heel belangrijk om wederzijdse verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. We volgen bij inschrijving dan ook het protocol instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen dat voor alle Varietas-scholen is vastgesteld.

Nieuwe leerlingen, die door verhuizing zijn komen wonen in Holten en onze school willen gaan bezoeken, zijn van harte welkom. De school schrijft een leerling pas definitief in, na een gesprek met de directeur en/of intern begeleider van de vorige school en wanneer het onderwijskundig rapport van de vorige school, voorzien van alle eventuele onderzoekgegevens, in ons bezit is. Daaruit moet blijken, dat het kind het reguliere basisonderwijs op onze school kan gaan volgen.