Aanbod en openingstijden

Aanbod  
We werken met het programma DoenKids. Hieruit worden diverse activiteiten wekelijks aangeboden aan de kinderen van de BSO. 
De activiteiten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:  

  • creatief
  • spel
  • eten en drinken
  • sport en bewegen
  • ontdekken, techniek en proefjes
  • natuur
  • muziek
  • dans, drama en media

Daarnaast is onze wens om in de toekomst te starten met verschillende workshops en clinics waar ouders hun kind voor in kunnen schrijven tegen een kleine vergoeding. Hierbij kunt u denken aan: sport en spel, creatieve activiteiten, muziek, buitenactiviteiten, Mad Science, leesbegeleiding voor kinderen met dyslexie, huiswerkbegeleiding, enz. 

 

Openingstijden en vakanties 
Wij bieden buitenschoolse opvang (BSO) aan op maandag t/m donderdag. Vooralsnog zijn er niet voldoende aanmeldingen voor de vrijdag.  


Openingstijden tijdens schoolweken 
Voorschoolse opvang (VSO)  
maandag t/m vrijdag: 7:30  uur -  8:30 uur   
 
Naschoolse opvang (NSO) 
maandag t/m donderdag: 14:15 uur – 18:00 uur  
vrijdag: 12:30 uur – 16:15 uur 
  
Openingstijden tijdens vakantiedagen  
maandag t/m donderdag: 8:00 uur - 18:00 uur  
vrijdag: 8:00 – 16:00 uur 
 
Openingstijden tijdens studiedagen 
maandag t/m donderdag: 7:30 uur – 18:00 uur 
vrijdag: 7:30 uur – 16:15 uur