Aanbod en openingstijden

Aanbod  
We werken met het programma DoenKids. Hieruit worden diverse activiteiten wekelijks aangeboden aan de kinderen van de BSO. 
De activiteiten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:  

  • creatief
  • spel
  • eten en drinken
  • sport en bewegen
  • ontdekken, techniek en proefjes
  • natuur
  • muziek
  • dans, drama en media

Daarnaast is onze wens om in de toekomst te starten met verschillende workshops en clinics waar ouders hun kind voor in kunnen schrijven tegen een kleine vergoeding. Hierbij kunt u denken aan: sport en spel, creatieve activiteiten, muziek, buitenactiviteiten, Mad Science, leesbegeleiding voor kinderen met dyslexie, huiswerkbegeleiding, enz. 

 

Openingstijden en vakanties 
Wij bieden buitenschoolse opvang (BSO) aan op maandag t/m vrijdag.  
Vooralsnog kiezen we ervoor om elke dag evenveel uren naschoolse opvang aan te bieden, zodat het ruilen met een vrijdag geen extra kosten met zich meebrengt.  
Mocht u vrijdag na 16:00 uur toch gebruik willen maken van de BSO, laat het ons weten. Bij voldoende belangstelling kunnen we deze dag mogelijk uitbreiden tot 18:00 uur.  
Houd er rekening dat dit meer uren zijn, waardoor er extra kosten aan verbonden zijn.  
 
Openingstijden tijdens schoolweken 
Voorschoolse opvang (VSO)  
maandag t/m vrijdag: 7:30  uur -  8:30 uur   
 
Naschoolse opvang (NSO) 
maandag t/m donderdag: 14:15 uur – 18:00 uur  
vrijdag: 12:30 uur – 16:15 uur 
  
Openingstijden tijdens vakantiedagen  
maandag t/m donderdag: 8:00 uur - 18:00 uur  
vrijdag: 8:00 – 16:00 uur 
 
Openingstijden tijdens studiedagen 
maandag t/m donderdag: 7:30 uur – 18:00 uur 
vrijdag: 7:30 uur – 16:15 uur