Betrokken en verbonden

Wat de ouderraad precies doet, verschilt per school. Typische taken van de ouderraad binnen de Haarschool zijn:

(helpen bij) het organiseren van activiteiten op school, zoals de sinterklaasviering of de sportdag
het behartigen van de belangen van ouders bij de directie en de medezeggenschapsraad
het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage
het organiseren van de luizencontroles (iedere eerste week na een vakantie)
het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer in school
het betrekken van ouders bij school

 

Geen wettelijke basis
Dat er een ouderraad moet zijn, of wat een ouderraad moet doen, staat niet in de wet. Iedere school mag het begrip ‘ouderraad’ dus op zijn eigen manier invullen.

Samenstelling van de ouderraad
In de ouderraad zitten een aantal ouders. Die ouders kunnen gekozen zijn tijdens verkiezingen, maar dat hoeft niet. Om de organisatie van verschillende activiteiten binnen de school goed te laten verlopen, zijn er binnen de ouderraad altijd twee leerkrachten aanwezig. De directie schuift drie keer per jaar aan, om activiteiten ter evaluatie te bespreken.

 

Vergaderingen
De ouderraad vergadert één keer per maand, ongeveer tien keer per jaar.

 

Jaarverslag
Eén keer per jaar (november) schrijft de ouderraad een jaarverslag. Het jaarverslag wordt binnen de medezeggenschapsraad en het team van leerkrachten besproken en vervolgens verzonden naar alle ouders.

In het jaarverslag staat onder andere het volgende beschreven:

verloop van activiteiten van het afgelopen jaar
bekostiging van de activiteiten
begroting van de activiteiten en de evaluatie hierop
raming van de kosten voor het komende jaar
vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage
vaststelling schoolreisgeld per groep(in overleg met de leerkrachten)

 

Bereikbaar

De OR beschikt over 2 mailadressen, een om met de hele OR te communiceren en 1 voor de facturen.

Heeft u een factuur of moet u iets anders mailen naar de penningmeester dan mailt u naar: 

orhaarschool@varietas.nl

Wilt u alle leden van de OR een mail sturen dan kunt u mailen naar:

haarschool_or@varietas.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren