Wetenschap en technolgie, het onderwijs van de toekomst

 

Wetenschap en technologie als verrijking van ons onderwijs. 

Wie goed kijkt naar kinderen, ziet verbazingwekkende talenten. Kinderen blijken een kei in logisch denken, het herkennen van patronen, het vinden van hun weg en de constructie van bouwwerken. Ze zijn creatief in het bedenken van verklaringen voor allerlei verschijnselen. En niet te vergeten: ze sprankelen in hun verwondering om, en nieuwsgierigheid naar, de wereld om hen heen. Op de Haarschool proberen we ook alle talenten van kinderen te prikkelen tijdens het Wetenschap- en technologieonderwijs. Daarnaast zien wij het samenwerken, samen leren. presenteren van het proces en product en zorg dragen voor elkaar tijdens een proces van leren als een belangrijke vaardigheid in de moderne wereld. 

 

Waar samen leren en creëren een beleving is!

Moderne leeromgeving

Uw kind wordt gezien

 

In OBS de Haarschool ontwikkelen wij ons als lerende organisatie. We leren door van en met elkaar te leren, in plaats van enkel te organiseren. Hierdoor creëren we diepgang in de zoektocht, waarom we doen wat we doen en maken hierin voor ons onderwijs de juiste keuzes.

Zoals ieder mens gezien wil worden, proberen wij ieder kind te zien, waardoor we in kunnen spelen op de behoefte van ieder kind.

 

lees verder

Agenda
Haarschooltheater groep 3
Goede Vrijdag, vrij
1e Paasdag
2e Paasdag

Samen actief

Zorg voor elkaar

Het centrale middelpunt van de wijk!

 

Tevens zien wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om die reden werken we samen met verschillende zorginstanties in onze omgeving. We zien onszelf als het centrale middelpunt in de wijk.

 

Lees verder

Facebook   

Samen leren

Uitdagend onderwijs

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences